تربیت بدنی

همه روزه دانش آموزان در مراسم صبحگاه، پس از شنیدن تلاوت آیاتی از قرآن کریم و معنی تفسیری آن به مدت ده دقیقه، دسته جمعی در نرمش‌های کششی که توسط دوستان خود و زیر نظر معاونین به صورت هماهنگ ارائه می‌شود شرکت می‌نمایند. در ساعت ورزش (دو ساعت در هفته) دانش آموزان با پوشیدن لباس ورزشی به گروه های مختلف در زمین‌های مجزا : فوتبال، والیبال و بسکتبال و یا در اتاق‌های تنیس روی میز، فوتبال دستی و شطرنج به ورزش مورد علاقه خود می‌پردازند. روز های جمعه یک هفته در میان در سالن ورزشی شهید گلاب نیز در رشته های فوتبال، والیبال، و بسکتبال به تمرینات تخصصی‌تر می‌پردازند.

Back to Top