افزودن مشخصات فارغ التحصیلجهت تکمیل مشخصات هر بخش روی تصویر هر مرحله کلیک نمایید. جهت ارسال فرم در مرحله ششم دکمه ثبت را کلیک فرمایید.

 

نام
* اجباری
نام خانوادگی
* اجباری
کد ملی
* اجباری برای عموم نمایش داده شود.
کلمه عبور * اجباری
تکرار مجدد کلمه عبور * اجباری
نام پدر برای عموم نمایش داده شود.
تاریخ تولد * اجباری برای عموم نمایش داده شود.
شماره تلفن همراه برای عموم نمایش داده شود.
مایل به دریافت پیام کوتاه از مجتمع هستم.
کشور محل سکونت برای عموم نمایش داده شود.
شهر محل سکونت برای عموم نمایش داده شود.
آدرس محل سکونت برای عموم نمایش داده شود.
تلفن محل سکونت برای عموم نمایش داده شود.
پست الکترونیکی (ایمیل) برای عموم نمایش داده شود.
مایل به دریافت آخرین خبرهای مربوط به کانون فارغ التحصیلان مجتمع هستم.
آدرس وب سایت/وبلاگ برای عموم نمایش داده شود
وضعیت تأهل برای عموم نمایش داده شود
عکس برای عموم نمایش داده نخواهد شد.
سال فارغ التحصیلی برای عموم نمایش داده شود.
آخرین رشته تحصیلی در مجتمع برای عموم نمایش داده شود.
لطفاً بهترین رتبه کسب شده و سال شرکت در آزمون های زیر را مرقوم فرمایید:
کنکور سراسری - علوم ریاضی برای عموم نمایش داده شود.
کنکور سراسری - علوم تجربی برای عموم نمایش داده شود.
کنکور سراسری - علوم انسانی برای عموم نمایش داده شود.
کنکور سراسری - زبان های خارجی برای عموم نمایش داده شود.
کنکور سراسری - هنر برای عموم نمایش داده شود.
آخرین مدرک تحصیلی برای عموم نمایش داده شود.
آخرین رشته تحصیلی برای عموم نمایش داده شود.
گرایش برای عموم نمایش داده شود.
سال فارغ التحصیلی در آخرین رشته تحصیلی برای عموم نمایش داده شود.
دانشگاه/مرکز آموزشی آخرین محل تحصیل برای عموم نمایش داده شود.
مدرک تحصیلی دوره کنونی برای عموم نمایش داده شود.
رشته تحصیلی دوره کنونی برای عموم نمایش داده شود.
گرایش رشته تحصیلی دوره کنونی برای عموم نمایش داده شود.
دانشگاه محل تحصیل کنونی برای عموم نمایش داده شود.
ترم تحصیلی دوره کنونی برای عموم نمایش داده شود.
نام شرکت/سازمان/ارگان محل کار برای عموم نمایش داده شود.
عنوان شغلی (سمت) برای عموم نمایش داده شود.
چنانچه تاکنون موفقیت علمی، شغلی، فرهنگی، هنری و ... داشته اید در بخش زیر وارد نمایید.
  برای عموم نمایش داده شود.
   

Back to Top