جلسه انجمن اولیا و مربیان و آموزش خانواده

اولین مجمع عمومی برای والدین در نیمه‌ی دوم مهرماه تشکیل و انتخابات جهت تعیین اعضاء انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان برگزار می‌گردد. پس از تعیین هسته مرکزی اعضاء انجمن، تلفن ثابت یا همراه و ایمیل اعضاء در اختیار والدین قرار داده می‌شود تا منعکس کننده نقطه نظرات، پیشنهادها و مشکلات احتمالی دانش آموزان و اولیاء به مسئولین دبیرستان باشند. جلسات عمومی پایه های مختلف به صورت چهل و پنج روز یک‌بار برگزار و روند عملکرد دبیرستان و وضعیت دانش آموزان در طی آن مدت به اطلاع اولیاء محترم خواهد رسید و مدیر، معاون، مشاور پایه و رئیس انجمن پاسخگوی سؤالات اولیاء خواهند بود.
در جلسات آموزش خانواده سعی شده است که مطالبی ارائه گردد تا بعد کاربردی آن‌ها بیش از ابعاد نظری باشد، بر همین اساس تلاش گردیده است جلسات بیشتر جنبه کاربردی و کارگاهی داشته باشد و اهم موضوعات ارائه شده به قرار ذیل می‌باشد :
۱. بهداشت روانی و تعریف آن و شناخت روان شناسی سلامت و اصول و مبانی بهداشت روانی در جوانان و آگاهی یافتن از ابعاد مختلف بهداشت روانی و شناخت راهبردهای مناسب در پیشگیری از آسیب‌های روانی - اجتماعی
۲. مهندسی ارتباط با نسل جوان و تعریف ارتباط با نسل جوان و ارائه الگوهای مطلوب و اثربخش در برقراری ارتباط با جوانان
۳. آشنایی با موقعیت‌ها و رفتارهای پرخطر برای نسل جوان

Back to Top