وضعیت آب و هوا

متاسفانه در حال حاضر امکان نمایش وضعیت آب و هوا وجود ندارد.

آیه قرآن

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
خدا فرمود که ای شیطان، برای چه تو با ساجدان عالم سر فرود نیاوردی؟

سوره مبارکه «حجر» آیه شماره ٣٢

صفحه نخست

     

 

Back to Top