وضعیت آب و هوا

متاسفانه در حال حاضر امکان نمایش وضعیت آب و هوا وجود ندارد.

آیه قرآن

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
نه من هرگز خدایان باطل شما را عبادت می‌کنم.

سوره مبارکه «کافرون» آیه شماره ٤

صفحه نخست

     

 

Back to Top