سایت کامپیوتری (ICDL)

دبیرستان دکتر حسابی به منظور رفاه حال دانش آموزان در امر آموزش، سایت کامپیوتری با تعداد ۳۰ دستگاه و شبکه محلی (LAN) به همراه اینترنت پرسرعت ( kb/s ۵۱۲ ) تدارک دیده است. دبیرستان با دریافت مجوز آموزش و برگزاری آزمون‌های بین‌المللی دوره های هفت‌گانه از بنیاد ICDL ایران به شماره مجوز TC : ۲۰۰۴۵۰۵۸، اقدام به برگزاری دوره های آموزش در ساعت رسمی در طول هفته می‌نماید. در سال تحصیلی پایه اول دبیرستان مهارت‌های مبانی علم رایانه (IT)، ویندوز (Windows) و واژه پرداز (Word) را آموزش می‌بینند.
پایه دوم دبیرستان مهارت‌های : صفحه گسترده (Excel)، بانک اطلاعاتی (Access) و ارائه گرافیک مطالب (Power point) و در تابستان نیز مهارت اینترنت (Internet) را آموزش می‌بیند. پس از آموزش هر مهارت زیر نظر ناظر بنیاد آزمون برگزار و در پایان پس از قبولی در تمامی هفت مرحله آزمون، مدرک رسمی و بین‌المللی خود را دریافت می‌کنند.

Back to Top