کادر اجرایی


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 هوشنگ ملک پور مدیرعامل - مدیریت دبیرستان
2 نظام الله جوادی معاون پایه اول
3 عباس نمازیان معاون پایه دوم
4 عزت عابدی اصل معاون پایه سوم
5 محمد کاظم ابوئی مهریزی معاون پایه چهارم

کادر اداری


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 محمد جواد کریمی معاون پرورشی
2 حیدر پایکار مدیر دروس
3 سید حسن موسوی لطف مسئول بسیج
4 یدالله جابری دفتردار
5 علی اصغر طالاری مسئول آزمایشگاه
6 احمد رهبر امور مالی
7 حسین رهبر امور مالی
8 رضا امامی امور مالی
9 محسن صداقتی اداری
10 سهیل قربانی دفتردار
11 امیرحسین امامی اداری
12 نیما قاسم زاده اداری
13 رامتین رهبر اداری

تدارکات


ردیف نام و نام خانوادگی شرح
1 نصرت الله عمادی تدارکات
2 محمدرضا عمادی تدارکات
3 حبیب دوستی تدارکات
4 حسن ولی زاده سرایدار

Back to Top