کلاس‌های جبرانی، نکته و تست

در تابستان بعد از دریافت کارنامه خرداد ماه آن دسته از دانش آموزانی که در دروس اختصاصی ریاضی، فیزیک، شیمی و هندسه نمره مورد انتظار دبیرستان (نمره ۱۶) را کسب ننمایند، جهت ثبت نام در پایه بالاتر ملزم به شرکت در کلاس‌های جبرانی (رایگان) و از ششم تیرماه شرکت در امتحانات مجدد نیمه اول مردادماه برای کسب نمره قابل قبول دبیرستان می‌باشند.
دیگر دانش آموزان از ششم تیرماه به صورت دلخواه در کلاس‌های جمع بندی و نکته و تست دروس مختلف ریاضی، فیزیک، شیمی و هندسه شرکت می‌نمایند. در این کلاس‌ها علاوه بر جمع بندی کتاب در سال جاری نکات تستی و کلیدی آن، مفاهیم اولیه دروس سال بعد به دانش آموزان آموزش داده می‌شود.

Back to Top