وضعیت آب و هوا

تهران
قسمتی ابری (روز)
١٧ درجه سانتیگراد

آیه قرآن

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ
مگر آنچه خدا خواهد (که از یادت برد) که او به امور آشکار و پنهان عالم آگاه است.

سوره مبارکه «اعلی» آیه شماره ٧

صفحه نخست

اسامی اعضای محترم اصلی و علی البدل انجمن اولیاء و مربیان این واحد آموزشی در سال تحصیلی ۹۴ - ۹۳

 

Back to Top