وضعیت آب و هوا

تهران
آفتابی
٢٦ درجه سانتیگراد

آیه قرآن

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
پیمانه را تمام بدهید و از کم فروشان مباشید.

سوره مبارکه «شعراء» آیه شماره ١٨١

صفحه نخست

      

 

 

Back to Top